over ons


Doelstelling:

De "eerste échte Miniatuur Bull Terriër Club" genaamd "Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club"(NMBTC) is opgericht door een aantal liefhebbers van het ras de Miniatuur Bull Terrier.

  • De instandhouding door het zuiver terug fokken van het ras, de Miniatuur Bull Terrier.
  • De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder.
  • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, bezitters en liefhebbers van de echte Miniatuur Bull Terrier.

De NMBTC tracht dit doel te bereiken door:

  • Het registreren van tentoonstellingsuitslagen, van gezondheidsonderzoeken van tot het Miniatuur Bull Terrier ras behorende honden, zijnde de aanwezigheid van erfelijke afwijkingen, alsmede van de mogelijkheid voor het doorgeven van de aanleg daarvoor aan hun nakomelingen, één en ander met het doel, een verantwoorde en gezonde fokkerij van de Miniatuur Bullterriers te creëren en gegevens uit deze registratie te openbaren aan diegene, die zich voor het ras en hun gezondheid interesseert.
  • Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie, nu de Raad van Beheer de "Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club (NMBTC)" als rasvereniging erkent en al hetgeen verder aan het doel dienstbaar is, één en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de staturen en regelementen van de Raad van Beheer of van de daarop gebaseerde uitspraken en voorschriften.
  • Een clubblad verspreiden onder de leden: Het clubblad van de "Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club (De Minibull Glossy) verschijnt drie maal per jaar. Het is het belangrijkste communicatiemiddel naar leven binnen onze club. Uitspraken en regels die in het clubblad gepubliceerd worden, worden geacht bij ieder lid bekend te zijn uit eerdere vergaderingen of BLV en als zodanig te zijn goedgekeurd door de meerderheid van de daar aanwezige leden. Deze veranderingen en/of regels gaan in 1 week nadat het clubblad is verzonden naar de leden. In het clubblad treft u de officiële mededelingen van het bestuur aan, kynologische artikelen over het ras, voorlichting over de gezondheid, dek- en geboorte aangiften, tentoonstelling berichten ingezonden door clubleden, tevens zal ruimte beschikbaar zijn voor waar leden voor hen belangrijke en leuke berichten kwijt kunnen.
  • De Nederlandse Miniatuur Bull Terrier Club (NMBTC) wil jaarlijks enkele leuke activiteiten organiseren. Dat kan zijn: een wandeling of spelletjes dag, de jaarlijkse Bullyrun en een (Kampioens-) Clubmatch.